Kort voor 1500 werd op dit terrein een rooms-katholieke kerk gebouwd. Deze kerk is in gebruik gebleven tot 1860, tot de nieuwe kerk op de Markt in gebruik werd genomen.
De contouren van de kerk zijn in de vorm van bestrating herkenbaar gemaakt op het terrein.

Veel prominente Valkenswaardenaars zoals valkeniers en families uit de sigarenindustrie vonden hier hun laatste rustplaats.
Bijzonder zijn ook een aantal monumentale bomen die hun eigen bijdrage leveren aan de beleving van deze gedenkwaardige plek.

De Calvarieberg (= schedelplaats) is een verwijzing naar de gelijknamige heuvel bij Jeruzalem waar Christus werd gekruisigd. Het is een bij uitstek rooms-katholiek element. De Calvarieberg bevat een bovengrondse grafkelder waarin de pastoors (eerwaarde heren Aarts en Van Sluijsveld) van de Nicolaas- en de Antoniusparochie, alsmede 3 priesters werden bijgezet.
Het jaar van de bouw is niet precies bekend, maar het toegepaste materiaal (Kunrader mergelsteen) geeft ons toch enig houvast. Vermoedelijk betreft het een restpartij van de bouw van de St. Antoniuskerk (bijgenaamd ‘de Steentjeskerk’) in Eindhoven die op 28 februari 1919 in gebruik werd genomen.

Meer informatie over de begraafplaats vindt u op www.opdenrosheuvel.nl. U kunt bij deze stichting ook terecht voor een interessante rondleiding met gids.

Enkele interessante graven zijn:

Richard Hamond
Het oudste nog aanwezige graf is dat van Richard Hamond, hij overleed op 73-jarige leeftijd op 10 oktober 1845. Er staat een wapen in de grafsteen en is omheind door een ijzeren hek. Richard Hamond werd omstreeks 1772 geboren en groeide op bij de Engelse landadel van landgoed Westacre High House te Swaffham in het Graafschap Norfolk.

Hamond kende diverse Valkenswaardse valkeniers en het is waarschijnlijk daaraan te danken dat hij na een ruzie met zijn vader in 1820 naar Valkenswaard is gekomen. Hij trok in bij oud-valkenier Jan Hendrikx Daems. Hamond blijft er wonen, ook als het huis over gaat naar Jan van Best en weer later naar diens zoon. Hij laat een groot deel van zijn vermogen na aan de familie Van Best die daardoor tot de zeer vermogenden gaat behoren en daardoor de eerste sigarenfabriek kunnen oprichten.  Richard Hamond is hierdoor het symbool van de overgang van de valkerij naar de voor Valkenswaard eveneens zo karakteristieke sigarenindustrie. 

Karel Mollen
Hij was de laatste valkenier uit het bekende valkeniersgeslacht en leerde het vak van zijn vader Adriaan die hoofdvalkenier op ’t Loo was, in dienst van koning Willem III. Karel was een bekwaam valkenier, bedreven in het africhten van valken en het maken van attributen voor de valkenjacht. Hij overleed op 31 dec. 1935.

Valkenswaard dankt zijn naam aan de valkerij: het vermaak van de aristocratie in de jacht met de vogel. De kruisvaarders hadden het jachtspel vanuit het Oosten naar Europa gebracht. Valkenswaard was in heel Europa bekend om haar bekwame valkeniers, zij werkten als vangers, als africhters en als verzorgers aan diverse vorstelijke hoven.
Met het aflopen van het Ancien-Regime verloor de adel zijn macht en vermogen en ging het bergafwaards met de valkerij. In beperkte mate leefde de activiteit nog voort in de 19e eeuw. Tot op de dag van vandaag heeft Valkenswaard valkeniers. Breng ook eens een bezoek aan het Valkerijmuseum te Valkenswaard.

Rinus Michels
Hij werd geboren op 9 februari 1928 te Amsterdam en overleed op 3 maart 2005 in het naburige Aalst (België).
Rinus begon zijn voetbalcarrière als speler bij AJAX waar hij in het seizoen 1965-1966 trainer werd en tal van successen behaalde. Vanaf 1973 brak hij internationaal door en trainde Barcelona en FC Köln. In 1974 bracht hij het Nederlands elftal naar het zilver op het wereldkampioenschap. In 1988 kon hij zijn loopbaan bekronen met goud op het Europees kampioenschap. Hij behoort tot de grootste namen van het Nederlandse voetbal en kreeg de bijnaam “de Generaal“.
Na crematie werd zijn as in het familiegraf van zijn Valkenswaardse vrouw Willy Hulsbosch gezet.