Het Leger des Heils staat midden in de maatschappij en helpt een ieder daar waar het kan. Het is een ontmoetingsplek waar je je kleding af kunt gaan geven voor huishoudens met een kleine portemonnee.